Videos amb coses que no estan relacionades amb cap lloc i/o temps concrets de la trajectòria d’en Rafa.
Visiteu la
liista a YouTube.

LLISTA A YOUTUBE